IPARD Destekleri

KOBİ’ler İçin Danışmanlıklar
Uygulamalı Devlet Destekleri Sertifika Programı

IPARD Destekleri

Destek ve hizmet için buradayız

IPARD Destekleri

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD kapsamındaki mali destekler, destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Bu aşamada makine/ekipman, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları destek kapsamındadır. Proje kapsamındaki tüm alımlar, TKDK tarafından yatırımın uygun bulunması ve sözleşme imzalanmasından sonra yapılmalıdır. IPARD Programı kapsamında proje başvuruları TKDK Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‘na yapılmalıdır.

Bu aşamalarda projeleriniz için gereken bütün hizmetlerde danışmanlık sapğlamaktayız.