Küresel Tedarik Zinciri (Ticaret Bakanlığı Hibe Desteği)

KOSGEB Rehberlik ve Teknik Danışmanlık Programı
Stratejik Ürün Destek Programı (KOSGEB Hibe Desteği)

Küresel Tedarik Zinciri (Ticaret Bakanlığı Hibe Desteği)

Destek ve hizmet için buradayız

Küresel Tedarik Zinciri (Ticaret Bakanlığı Hibe Desteği)

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir:

  • Makine, Ekipman, Donanım Alımı
  • Yazılım Alımı
  • Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
  • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

 

Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir. Şirketlerin harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.

Bu doğrultuda hibe desteklerinden faydalanmak isteyenler için başvuru süreçlerinde gerekli bütün destekleri sağlamaktayız.