Finans ve Muhasebe Eğitim ve Seminer Konuları

Bütçe Eğitimi
Finansal Analiz Eğitimi

Finans ve Muhasebe Eğitim ve Seminer Konuları

Destek ve Hizmet için buradayız

Finans ve Muhasebe Eğitim ve Seminer Konuları

Eğitimin İçeriği

 • Temel Muhasebe
 • Temel Kredi Bilgileri
 • Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlanması
 • Kredi Riski Yönetimi
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Basel I, II ve III’ün Bankalar ve Şirketler Üzerindeki Etkileri
 • Türk Bankacılık Sektörünün Analizi ve Bankanızın Yeri
 • Bankalarda Aktif – Pasif Yönetimi
 • Bankalarda Aktif Getirisi – Pasif Maliyeti Hesaplama ve Fiyatlandırma
 • Bankacılık Kanunu, BDDK TCMB ve Diğer Alt Düzenlemeler ve Uygulamaları
 • Düşen Enflasyon Sürecinde Bankacılar İçin Stratejiler
 • Bankalarda Risk Yönetimi
 • Temel Bankacılık Bilgileri
 • Kredi Derecelendirmesi
 • Şube Yöneticileri İçin Finansal Bilgiler
 • Bankacılıkta Şube Performans Ölçümü
 • Banka Şube Çalışanları için Risk Yönetimi

Finans ve Muhasebe Eğitim ve Seminer Konuları