Strateji Personeline; Kamu Mali Bütünleşik Sistemi Eğitimi

Risk Yönetiminde Fayda Maliyet Analizi Eğitimi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS Eğitimi

Strateji Personeline; Kamu Mali Bütünleşik Sistemi Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız.

Strateji Personeline; Kamu Mali Bütünleşik Sistemi Eğitimi

YMYS tanıtımı ve uygulamalı test ortamında Alacak İşlemleri Modülü:

 • İcra İşlemleri
 • Kişi Borcu İşlemleri

Emanet İşlemleri:

 • Sendika
 • Kesenek
 • İcra
 • BES

Bütçe İşlemleri Modülü

İdari İşlemler Modülü

Muhasebe İşlemleri Modülü:

 • Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri
 • Muhasebe İşlem Fişleri

Ödeme İşlemleri Modülü:

 • Banka
 • Taahhüt Dosyası
 • Proje
 • Kapatılmamış Ön ödeme İşlemeleri

Tahsilat İşlemleri Modülü:

 • Otomatik Tahsilat

Varlık İşlemleri Modülü:

 • Taşınır/ Taşınmaz kayıtları

Strateji Personeline; Kamu Mali Bütünleşik Sistemi Eğitimi