Müzakere Teknikleri Eğitimi

Kobetsu Kaizen
Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Eğitimin amacı işletmeler için her geçen gün daha önemli bir hale gelen müzakerelerde etkin ve verimli görev alabilecek personelin yetiştirilmesi, müzakere becerilerinin geliştirilmesi, değişik müzakere yöntemlerinin incelenmesi ve bu sayede müzakerelerden en fazla başarının elde edilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Müzakere nedir? Müzakere İşlevi, Yeri, Tanımı ve Kapsamı
 • İşletme içi- İşletme dışı Müzakereler
 • Amacına-Şekline Bağlı Müzakereler
 • Görüşme-Pazarlık-Müzakere Kavramları
 • Müzakere Türleri ve Sınıflaması
 • Müzakere Stratejisi Oluşturma ve Müzakere Ortamı
 • Müzakere Süreci
 • Başlatma-Kontrol-Beklemeye Alma-Sonuçlandırma
 • Müzakere Fayda Analizi
 • Müzakere Teknikleri
 • Müzakerelerde Çok Yönlü İletişim
 • Karşı Tarafı Tanıma, Tutum Geliştirme, Beden Dili Yorumlama ve Algılama
 • Müzakere-Ortam Psikolojisi
 • Müzakere Yöntemleri
 • Etkin Bir Müzakere ve Müzakerecinin Özellikleri
 • Çatışma-İkna Yönetimi
 • Müzakerelerde Sosyal-Kültürel ve Algısal Farklılıklar ve Yönetimi
 • Çeşitli Müzakere Uygulamaları

Müzakere Teknikleri Eğitimi