Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi
Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları

Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi

Eğitimin amacı katılımcıları problem çözme yöntemleri konusunda bilgilendirmek, problemler karşısında oluşturulacak stratejileri öğretmek ve yaratıcı çözüm oluşturma yeteneklerini geliştirmektir.

Eğitimin İçeriği

 • Problem ve problem çözme
 • Problem çözmeye etki eden faktörler
 • Problem çözme süreci
 • Problem çözme yaklaşımları
 • Analitik ve yaratıcı düşünce
 • Karar ve karar verme
 • Doğru karar vermenin önemi
 • Karar verme yöntemleri
 • Doğru kararın özellikleri
 • İnisiyatif kullanma ve kullandırma
 • İnisiyatif kullandırmada dikkat edilmesi gereken hususlar

Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi