Resmi Yazışmada Uygulanacak Esas ve Usullerle İlgili Tanımlar

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları
Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi Eğitimi

Resmi Yazışmada Uygulanacak Esas ve Usullerle İlgili Tanımlar

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Resmi Yazışmada Uygulanacak Esas ve Usullerle İlgili Tanımlar

Bu eğitimde kurumsal yazışmalarda dikkat edilmesi gereken önemli detaylar öğretilir.

Eğitimin İçeriği

Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenlik:

 • Nüsha sayısı
 • Belge boyutu
 • Yazı tipi ve karakter boyutu

 

Resmi Yazıların Bölümlerini Düzenleme Esasları:

 • Başlık
 • Sayı ve evrak kayıt numarası
 • Tarih
 • Konu
 • Gönderilen makam
 • İlgi
 • Metin
 • İmza
 • Onay
 • Ekler
 • Dağıtım
 • Paraf
 • Koordinasyon
 • Adres
 • Gizli yazılar
 • İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı
 • Sayfa numarası
 • Aslına uygunluk onayı

 

Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler:

 • Yazıların alınması ve Kayıt kaşesi
 • Yazıların gönderilmesi
 • “Çok gizli” gizlilik dereceli yazıların alınması

 

Resmi Yazışma Usul ve Esasları, Devlet Arşivleri Standart Dosya Planı:

 • Dosya ve Dosyalama
 • Dosyalamanın Amacı
 • Belge
 • Gelen belgelerin kontrolü ve izlenmesi
 • Gelen Belgelerin Açılması Gruplandırılması
 • Gelen Belgelerin Kaydedilmesi (Gelen Evrak Defteri)
 • Giden belgeler (Giden Evrak Defteri)
 • Evrak Akışı ve Şeması
 • Dosya yönetim sisteminin seçiminde dikkate alınması gereken hususlar
 • Dosyalama Sisteminin Özellikleri

 

Dosyalama Süreci ve Kullanımı:

 • İndeks hazırlanması
 • Dosya açılması
 • Kodlanması
 • Etiketlenmesi

 

Dosyalama Süreci ve Kullanım:

 • Dosyanın ödünç verilmesi
 • Dosyanın izlenmesi
 • Dosyanın kontrol edilmesi ve saklanması

 

Dosya Tasnif Sistemleri:

 • Standart Dosya Planı ile ilgili Standart Dosya Planı Başbakanlık Genelgesi
 • Standart Dosya Planı
 • Standart Dosya Planının Yapısı
 • Standart Dosya Planı Örnekleri
 • Dosya Klasör Etiketi ve Örnekleri
 • Dosya Planında Güncellemeler
 • Standart Dosya Planı kodlarının zorunluluğu
 • Dosya Kodunun Tespit Edilmesi
 • Dosya Kodu Örnekleri
 • Dosya Kodu Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Standart Dosya Planı ve Elektronik Belge Yönetimine Geçiş
 • Standart Dosya Planı ve Elektronik Belge

 

Saklama Süresi ve Saklama Kodu

  • Saklama Kodu
  • Çapraz Başvuru Formu
  • Dosya İsteme Fişi
  • Dosya Transfer Fişi
  • Dosya İzleme Listesi
  • Dosya İçerik Listesi
  • Dosya/Klasör Devir-Teslim ve Envanter Formu
  • Belge/Dosya/Klasör İmha Listesi

Resmi Yazışmada Uygulanacak Esas ve Usullerle İlgili Tanımlar