Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve İletişim Becerileri Eğitimi

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi

Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve İletişim Becerileri Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve İletişim Becerileri Eğitimi

Bu eğitim katılımcılara etkili konuşma becerilerinin yanında iletişim becerilerinin de kazandırılmasını hedefler.

Eğitimin İçeriği

 • Kendini ve başkalarını tanıma
 • Toplum önünde konuşurken rahat olma becerilerinin kazandırılması
 • Güzel ve etkili konuşma
 • Etkili giriş
 • İkna etme yolları
 • Hitabet teknikleri
 • İletişim teknikleri
 • Konuşmada sihirli formülün kullanılması
 • İnsanlar arası ilişkiler ve iletişim
 • İnsanları ve düşünce modellerini tanıma
 • Dinleyicileri konuşmacının istediği doğrultuda düşündürmenin yolları
 • Sorunlarla baş edebilme teknikleri
 • Çeşitli topluluklara hitap etme ve kendini kabul ettirme teknikleri
 • Mülakat ve ikili görüşmeler
 • Toplantı yönetimi
 • Sunum teknikleri
 • Doğaçlama konuşma
 • Asalak ve parazit sözcüklerden arınma
 • Diksiyon eğitiminin temel kuralları
 • Diyaframın kullanımı
 • Soluğun etkin duruma getirilmesi ve dizginlenmesi
 • Ses eğitimi yöntemi
 • Etkileyici bir sesle konuşma becerisi kazandırma
 • Türkçede ünlülerin doğru seslendirilmesi
 • Türkçede ünsüzlerin doğru seslendirilmesi
 • Yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar
 • Dil ile dudak kaslarına esneklik kazandırma ve akıcı konuşma
 • Süre, tonlama, ezgi, vurgu, ulama, kavşak, durak gibi kavramların öğretimi
 • Sözlü anlatım çeşitliliğinin sağlanması
 • Beden dili
 • İnsanlar arasındaki sınır ve alanlar
 • El ve kol jestleri
 • Mizah ve jest kullanımı
 • Oturuş pozisyonlarının anlamları
 • Sınır belirleme ve sahiplenme jestleri
 • Küçültücü jest ve mimikler

Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve İletişim Becerileri Eğitimi