Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi

Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve İletişim Becerileri Eğitimi
Zor Durumla – İnsanla Başa Çıkma Teknikleri İletişim Teknikleri ve İkna Eğitimi

Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi

Programın amacı toplantı ve çalıştay yöneticilerinin fasilitasyon yeteneklerini güçlendirmek ve değişim yönetimindeki etkinliklerini artırmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Değişim ve dirençle baş etme
 • Grup dinamikleri; gizli dirençler ve önyargılarla baş etmek
 • Katılımcılık sağlama ve kaynaştırma
 • Katılımcı karar alma
 • Fikir değiştirme (Beyin fırtınası, netleştirme, benzer fikirleri birleştirme, uzun listelerle baş etme, önceliklendirme, eleme)
 • Tartışmalara etkin müdahale teknikleri ve çatışma yöntemi
 • Durumsal fasilitasyon
 • Mini rol oyunları ile desteklenecektir.

 

Grup çalışması:

 • Örnekler üzerinde uygulama
 • Amaca uygun katılım modeli seçilmesi
 • Uygun fasilitasyon tekniklerinin belirlenmesi
 • Rol oyunu ve değerlendirme Yaratıcı Karar oluşturma
 • Kararların sahiplenilmesi ve uygulama sorumluluğunun paylaşılması
 • Uygulama ve gözden geçirme

Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi