Zor Durumla – İnsanla Başa Çıkma Teknikleri İletişim Teknikleri ve İkna Eğitimi

Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi

Zor Durumla – İnsanla Başa Çıkma Teknikleri İletişim Teknikleri ve İkna Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Zor Durumla – İnsanla Başa Çıkma Teknikleri İletişim Teknikleri ve İkna Eğitimi

Programı etkili konuşma uygulamaları ve ikna yöntemleri ile zor durumlarla baş etme becerilerin geliştirilmesini amaçlar.

Eğitimin İçeriği

 • İnsan davranışlarındaki farklılıkların kaynakları
 • Bazı kişiler neden zor insan olurlar?
 • Çatışmalı zor durumlar
 • Olumsuzluk kaynakları, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri
 • Yaygın zor insan tipleri ve davranışları
 • Zor davranışlara örnekler
 • Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Zor insanlar karşısında taktikler
 • Ast-Üst ilişkilerinde zorlu durumlar
 • Zor insanları sakinleştirme teknikleri
 • Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar
 • Güven uyandırma
 • İletişimde Etkili Konuşma ve Konuşmacının Özellikleri
 • Konuşurken Zamanı Yönetme
 • Diksiyon
 • Nefes Kontrolü
 • Ses Kontrolü
 • Heyecan Kontrolü
 • Diksiyon ve Telaffuz
 • Konuşmada Akıcılık
 • Konuşmayı Planlama
 • Dikkat Çekme Teknikleri Davranış Teknikleri
 • İletişimin ve Beden Dilini Kullanmak
 • İkna temelleri
 • Fikirleri kabul görecek şekilde dile getirmek
 • İnsanlar nasıl etkilenirler?
 • İkna psikolojisi
 • Etkili ve ikna eden insanların özellikleri

Zor Durumla – İnsanla Başa Çıkma Teknikleri İletişim Teknikleri ve İkna Eğitimi