Kamu İhale Kanunu – Devlet İhale Kanunu

Satışta Müzakere Eğitimi

Kamu İhale Kanunu – Devlet İhale Kanunu

Destek ve Hizmet için buradayız

Kamu İhale Kanunu – Devlet İhale Kanunu

Eğitimde kamu ihale kanunu ile ayrıntılı bilgi aktarılır.

Eğitimin İçeriği

 • Kamu İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Uygulama Yönetmelikleri
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Danışmalık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
 • Yarışmaları Yönetmeliği
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • İdare ve Görevlilerin Sorumluluğu
 • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği
 • Belediyelerde Kamu İhale Mevzuatının Uygulanması

Kamu İhale Kanunu – Devlet İhale Kanunu