Satış ve Pazarlama Eğitimi

Satış Doktorluğu Eğitimi
Satışta Müzakere Eğitimi

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Bu eğitim programı katılımcıların insanların gereksinimlerini, değişimleri fark edip bu doğrultuda ürün ve hizmetler oluşturma ve hedef kitleye ulaştırma becerilerinin kazandırılmasını hedefler.

Eğitimin İçeriği

  • Pazarlamada İletişim Becerileri İle Konuşan Beden
  • Kurumum, Takımım ve Ben (Neyi Temsil Ediyoruz?)
  • Başarılı Pazarlamacının İmajı ve Donanımı
  • Pazarlamacının Etkin Zaman Yönetimi
  • Etkili Sunuş Becerileri ve İkna Etme Sanatı
  • Etkin Pazarlama Taktikleri (Pazar Araştırması, Pazar Payı Yaratma, Pazarda Tutunma, Reklam-Kampanya-Marka Yönetimi)
  • Etkin Satış Taktikleri (Görüşme Evreleri, Satış Destek Materyalleri Kullanımı, Tüketici Davranışlarına Göre Satış, Satışta Başarı Yolları, Çapraz Ateş; Çapraz Satış)
  • İtiraz ve Şikayetlerle Başa Çıkma (Müşteri Tiplerine Göre Başa Çıkma Yolları)
  • Mükemmel Müşteri Memnuniyeti-3M
  • Pazarlama – Satış Work Shop (Programın Tamamına Yönelik Uygulama, Rol-Play Çalışma)

Satış ve Pazarlama Eğitimi