AB Hibeleri Yerel Yönetimler Proje Hazırlama ve Yöntemi

Proje Çevrim Yönetimi (Project Cycle Management) – Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi
Raporlama Eğitimi

AB Hibeleri Yerel Yönetimler Proje Hazırlama ve Yöntemi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

AB Hibeleri Yerel Yönetimler Proje Hazırlama ve Yöntemi

Eğitimin amacı AB hibelerinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara proje hazırlamaya dair ayrıntılı bilgileri sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Proje Çevirimi Yöntemi
 • Sorun Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Hedef Analizi
 • Strateji Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • Faaliyet Planı
 • Proje Bütçesi
 • Proje Grupları Oluşturulması ve Konuların Belirlenmesi
 • Proje Ön Teklif Formunun (Başvuru Formu) Doldurulması
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması ve Doldurulması
 • Proje Bütçesinin Hazırlanması ve Doldurulması
 • İzleme ve Değerlendirme
 • Örnek Proje Uygulamaları

AB Hibeleri Yerel Yönetimler Proje Hazırlama ve Yöntemi