Araştırma Yöntemleri, Tez Hazırlama ve Raporlama Eğitimi

Proje Çevrim Yönetimi (Project Cycle Management) – Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi

Araştırma Yöntemleri, Tez Hazırlama ve Raporlama Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız.

Araştırma Yöntemleri, Tez Hazırlama ve Raporlama Eğitimi

Bu programda tez hazırlama ve rapor yazma sürecinde izlenilmesi gereken adımlar ve araştırma yöntemleri eğitimi verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Araştırma ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar
 • Sosyal araştırma süreci
 • Araştırma sorusunu belirlemek ve araştırmayı tasarlamak
 • Alanyazın (literatür) taraması
 • Araştırma modelleri ve örnekleme
 • Veri toplama araçları
 • Ölçme
 • Veri çözümleme araçları
 • Araştırma etiği
 • Rapor yazma
 • Bilgi notu yazma
 • Tez hazırlama süreci
 • Tez yazım kuralları I-II
 • Tez önerilerinin değerlendirilmesi

Araştırma Yöntemleri, Tez Hazırlama ve Raporlama Eğitimi