Proje Çevrim Yönetimi (Project Cycle Management) – Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi

Araştırma Yöntemleri, Tez Hazırlama ve Raporlama Eğitimi
AB Hibeleri Yerel Yönetimler Proje Hazırlama ve Yöntemi

Proje Çevrim Yönetimi (Project Cycle Management) – Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Proje Çevrim Yönetimi (Project Cycle Management) – Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim proje yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, Ulusal Ajans’ın yönettiği projeler, Leonardo Da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri, FP7, TÜBİTAK, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları, AB Hibe Fonları ve Devlet Teşvikleri, ABİGEM, Ar-Ge, URGE Projeleri, KOSGEB Destekleri, STK Destekleri, Sabancı Vakfı Hibe Programları gibi projelere katılmak isteyen kişi ve kurumlara, proje yönetim süreçlerini, standartlarını, araç ve tekniklerini ayrıntılarıyla aktarmayı hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği

 • PCM nedir?
 • Hibe programları ve genel özellikleri
 • Proje nedir?
 • Paydaş analizi
 • Sorun analizi
 • Hedef ve strateji analizi
 • Mantıksal çerçeve matrisi
 • Faaliyet planı hazırlama
 • Proje bütçesi genel özellikleri
 • Bütçe hazırlama
 • Başvuru formu doldurma
 • Son kontrol listesi
 • Sürdürülebilirlik ve kurumsal kapasite
 • Proje değerlendirme süreci
 • Proje yürütme ve raporlama
 • Hibe desteği sağlayan kurumlar ve hibe paketleri

Proje Çevrim Yönetimi (Project Cycle Management) – Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi