Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma Eğitimi

Duygusal Zeka İle Liderlik ve Ekip Yönetimi

Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma Eğitimi

Bu eğitimin amacı kurumsallaşmayı isteyen aile şirketlerinin bireylerine ve işverenlere aile şirketlerinin kapsamı, ana unsurları, avantaj ve dezavantajlarını, yönetim yapılarını, kurumsallaşma yolunda izlenilecek adımları öğretmektir.

Eğitimin İçeriği

Temel Kavramlar:

 • Aile şirketi nedir?
 • Avantajları ve dezavantajları, zayıf ve güçlü yanları nelerdir?
 • Kurucu, kuşaklararası değerler, kabuller ve redler

Türkiye’de ve Dünyada Aile Şirketleri:

 • Rakamlarla Türkiye ve yurtdışındaki aile şirketleri süreçleri, kurumsallaşanlar, uygulayan şirketler

Kurumsallaşma:

 • Aile anayasası
 • Aile konseyi
 • Yönetim kurulu
 • Aile meclisi
 • Kurum kültürü
 • Kurucu değer ve normları
 • Profesyonelliğe geçiş

Değişim Yönetimi:

 • Değişimin 5 temel basamağı
 • Çatışma yönetimi
 • Davranış biçimleri
 • Elti Sendromu
 • Prenses Sendromu
 • Güç dengelerinde bariyerler
 • Evliliklerle gelen üyeler
 • Değişime direnç

 

Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma Eğitimi ve Diğer Eğitimler İçin Tıklayınız