Etkin Takım Kurma Yönetme ve Takımdaşlık Eğitimi

Değişim Yönetimi Eğitimi
Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Etkin Takım Kurma Yönetme ve Takımdaşlık Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Etkin Takım Kurma Yönetme ve Takımdaşlık Eğitimi

Eğitimin amacı şirket içinde bireylerin takım olarak etkili bir şekilde hareket etme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Takım Nedir?
 • İş Haritaları Ve Takımlarda İletişim
 • Kişilerin İş Üslupları Ve Takım Çalışmasına Etkisi
 • Takım, Liderlik, Koçluk Kavramları
 • Grup Davranışını Anlamak Ve Temel Grup Özellikleri
 • Roller
 • Norm Ve Uygunluk
 • Grup Büyüklüğü
 • Grup Bağlılığı
 • Grupları Etkin Takımlara Dönüştürmek
 • Organizasyonlarda Takımın Yeri
 • Takımlarda Liderlik Türleri Ve Uygulama Biçimleri
 • Takım Türleri
 • Takım Yönetimi
 • Açık Hedefler
 • Karşılıklı Güven
 • İletişim Becerileri
 • Takım Yükümlülükleri Ve Vaadleri
 • Örgütlerdeki Takım Tipleri
 • Etkin Takımların Yönetilmesi
 • Planlama
 • Organize Etme
 • Liderlik Etme
 • Kontrol Etme
 • Takımda Motivasyonu Sürekli Kılmak
 • Takımların Yaşam Döngüsünü Yönetmek
 • Takımlarda Risk Yönetimi
 • Takımlarda Toplantı Yönetimi
 • Takımlarda Çatışma Yönetimi
 • Biz Bilincini Yaratmak Ve Korumak
 • Takım Üyelerinin Rolleri

 

Etkin Takım Kurma Yönetme ve Takımdaşlık Eğitimi