Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Etkin Takım Kurma Yönetme ve Takımdaşlık Eğitimi
Girişimcilik Eğitimi

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Bu eğitimin amacı şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek yöneticilik becerilerinin geliştirilmesidir.

Eğitimin İçeriği

 • Yönetici Kimdir?
 • Lider Kimdir?
 • Lider-Yönetici Farkları
 • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Liderlik Stili ve Türleri
 • Kişilik Türlerine Göre Liderlik
 • Bir Lider Neler Yapabilir?
 • Başarı Stratejileri
 • Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
 • Karar Verme Yöntemleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Grup Dinamiği ve Takım Çalışması
 • Değişim Liderliği
 • Vizyoner Liderlik

 

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi