İş Hayatında Kişisel ve Kurumsal Vizyon Geliştirme Teknikleri

İş Geliştirme Eğitimi
İşletmelerde Stres ve Stres Yönetimi

İş Hayatında Kişisel ve Kurumsal Vizyon Geliştirme Teknikleri

Destek ve Hizmet için buradayız.

İş Hayatında Kişisel ve Kurumsal Vizyon Geliştirme Teknikleri

Eğitimin amacı iş hayatında vizyon oluşturmak, izlenilecek yolları belirlemek ve uygulanmasına yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Kişisel vizyon oluşturma
 • Farkındalık geliştirme
 • Algılama yeteneğinin geliştirilmesi ve değer yargıları
 • Kişisel sorumluluk ve tecrübelerden yararlanma
 • Hedef belirleme teknikleri
 • Kişisel hayatın planlanması
 • Kişisel hayatta başarı kriterleri
 • Günlük, haftalık ve yıllık planlamalar
 • Vizyon sahibi olmak
 • Planlama süreci ve uygulamalar
 • Stratejilerin belirlenmesi
 • Uygulama planı ve kontrol
 • Etkin karar alma
 • Etkin zaman yönetimi
 • Oyun kuramı
 • Kurumsal vizyon ve strateji geliştirme
 • Stratejik yönetim anlayışı
 • Swot analizi ile durumsal farkındalık
 • Problemleri ele alma ve çözme yöntemleri
 • Stratejik planlama ve tahmin sistemleri
 • Yeni yönetim anlayışları ve sistem liderliği

İş Hayatında Kişisel ve Kurumsal Vizyon Geliştirme Teknikleri