Modaratörlük ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Marka Yönetimi ve Markalaşma Eğitimi
Mükemmel Liderlik

Modaratörlük ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Business team on a morning briefing; business meeting and presentation in a modern office. Focus on the women sitting

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Modaratörlük ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimde katılımcılara başarılı bir toplantı hazırlama ve yönetme konusunda tüm bilgiler detaylı ve uygulamalı olarak aktarılır.

Toplantı Öncesi Modaratörün Dikkat Edileceği Unsurlar:

 • Tüm modaratörlerin koordinasyonu
 • Toplantı ortamının fiziksel özelliklerine ilişkin değerlendirmeler
 • Toplantıda kullanılacak ekip ve ekipmanların özellikleri ve kontrolü

 

Toplantı Sırasında Modaratörün Dikkat Edileceği Unsurlar:

 • Toplantıya gelen katılımcıların karşılanması
 • Toplantının başlatılmasında kullanılan teknikler
 • Katılımcıların motivasyonunun artırılması yöntemleri
 • Zaman yönetimi

 

Toplantı Sonrası Modaratörün Dikkat Edileceği Unsurlar:

 • Katılımcıların uğurlanması
 • Toplanan verilerin düzenlenmesi

 

Toplantı Süreçlerinde Kullanılan Teknikler:

 • Amaç ve Sorunları İrdeleme, Öncelikleri Belirleme
 • Pareto Analizi, Balık Kılçığı Tekniği, Sebep-sonuç Analizi
 • Çözüm Alternatiflerinin ve Seçeneklerinin Belirlenmesi
 • Beyin Fırtınası Tekniği, Nominal Karar Verme Tekniği

 

Toplantılarda Sorun Çözme Aşamalarında Kullanılan Teknikler:

 • Sorunun Teşhisi
 • Grup tartışması tekniği, Pareto analizi
 • Sorunun Doğuran Sebeplerin Bulunması
 • Beyin fırtınası, Grup tartışması tekniği,  Gordon tekniği, Philips 66 tekniği
 • Sebep Sonuç Analizinin Yapılması
 • Yakınlık diyagramı, Balık kılçığı diyagramı, Öncelik belirleme matrisi
 • Seçilen Sebeplerin Analizi
 • Metod etüdü, Grup tartışması tekniği
 • Sebebi Ortadan Kaldıracak Alternatif Çözümlerin Saptanması
 • Vasıflar listesi tekniği, Zorlanmış ilişkiler tekniği, Yapısal analiz tekniği, Spectrum analizi tekniği, Beyin fırtınası, Gordon, Philips 66, Grup tartışması tekniği, Metod etüdü

 

Toplantılarda En Uygun Çözümün Saptanması:

 • Çok kriterli seçme matrisi, Öncelik belirleme matrisi, SWOT analizi, Grup tartışması tekniği
 • Oyun teorisi, Beklenen değer, Karar ağacı vs.
 • SWOT Analizi ve Beyin fırtınası yöntemlerinde moderatör yaklaşımları (uygulamalı)
 • Toplantılarda Yenilikçiliği Geliştirme
 • Bireysel Farklılıklar ve Toplantı Yönetim Stilleri
 • Kurumsal Sınırlılıklar

Modaratörlük ve Toplantı Yönetimi Eğitimi