Profesyonel İşletme Yöneticiliği Programı

Örgütsel Çalışma Yönetimi
Stratejik Markalaşma Eğitimi

Profesyonel İşletme Yöneticiliği Programı

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Profesyonel İşletme Yöneticiliği Programı

Bu programın amacı işini ve şirketini daha iyi yönetmek isteyen kişilere başarılı bir yönetici olmanın yöntemlerini kazandırmaktır.

Eğitimin İçeriği

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri:

 • Yönetimin Temel Fonksiyonları
 • Yöneticilik Ve Liderlik
 • Yönetici Lider Farkı
 • Kişisel Vizyon Ve Misyon Oluşturma
 • Hedef Ve Strateji Belirleme
 • Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Tespiti
 • Lider Yöneticinin Bilmesi Gerekenler
 • İnsanı Algılama
 • Paradigmalar
 • Algı Kontrolü
 • İletişim Engelleri
 • İletişimi Zorlaştıran Ve Kolaylaştıran Faktörler
 • İmaj, Karizma
 • Biz Bilinci
 • İş Etiği İlkeleri
 • Liderin Davranış Yöntemleri
 • Öğrenmeye Açıklık
 • Farklı Liderlik Yaklaşımlarını Kavramak
 • Yaratıcı İmgeleme
 • Liderliğin Başarı Stratejileri

İş Hayatında Kurumsal Sistem Kurma Teknikleri:

 • Organizasyon Kurma
 • Etkin Yönetim Kuralları
 • Şirket Yönetimi Sistemleri

Kurum Kültürü Geliştirme Teknikleri:

 • Kurum Kültürü ve Geliştirici Etkisi
 • Kurum Kültürünün Özellikleri
 • Kurum Kültürünü Oluşturan Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar
 • Kurum Kültürünün Fonksiyonları
 • İşletmelerde Kurum Kültürünün Oluşturulması
 • Kurum Kültürünü Yaratan Temel Değerler
 • Kurumsal Felsefe ve Bireysel Düşünce Eşleşmesi
 • Kurumsal Davranış ve Kurumsal Adalet
 • Kurumsal İletişim
 • Kurum Kültürünün İşletmeye Etkileri
 • Kurumsal İklim ve Kurum Kültürü İlişkisi

Yazışma, Raporlama ve Sunum Teknikleri:

 • Bilgi Notu Yazım Tekniği
 • Etkin Yazışma
 • Yönetim Çevresinde Yazışma, Etkin Yazışma Kuralları, Yönetici Adayı İçin Hitap, Üslup,
 • Yazışma Protokol Ve Nezaketi
 • Etkin Rapor Yazım Teknikleri
 • Bir Kariyer Geliştirme Gereği Olarak Yönetim Raporları, Rapor Tasarım Ve Yazım
 • Kuralları, Rapor Sunum Ve Savunma Teknikleri, Etkin Rapor Kullanımı, Rapor Ve Yönetim Kültürü
 • Etkin Sunuş Tekniği
 • Etkin Sunuş Planlama, Hazırlık Ve Uygulama İçin Gerekli Kurallar
 • Bir Dakikalık Yönetim Sunuşu Tekniği

Zaman Yönetimi Teknikleri:

 • Etkin Zaman Yönetimi
 • 20 En Önemli “ Zaman Tuzağı
 • Alınması Gereken En Önemli 10 Önlem,
 • Yönetici İçin Gününü Kontrol Becerisi
 • Zamanın Değerini Anlamak
 • Kişisel Verimliliğin Esasları
 • Kişisel Zaman Yönetiminin Özellikleri
 • Kendini Organize Etmek
 • Hayır Diyebilmek
 • Başkalarını Organize Etmek ve Delegasyon

Toplantı Yönetimi:

 • Toplantının Tanımı
 • Toplantıların Vazgeçilmezliği
 • Toplantı Yapmanın 4 Ana İşlevi
 • İş Toplantılarının Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Toplantı Yönetiminin Özellikleri
 • Toplantılarda Yapılmaması Gerekenler
 • Toplantılarda Gösterilmesi Gereken Tavır ve Yaklaşımlar
 • Toplantılarda Katılımcıların ve Liderlerin Görevleri
 • Toplantı İçin Gündem Belirleme
 • Toplantılarda Açış ve Yürütme
 • Toplantılarda Tartışma Yönetimi
 • Toplantıda Sonuçlandırma Adımları
 • Özetleme ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması

İş Hayatında Diplomatik Davranışlar:

 • İnsanı Anlamak
 • Beden Dilini Yorumlama
 • Olumsuz Davranışların Sinyalleri
 • İlişkilerde Yıkıcı Nedenler
 • Algı, Yorumlama, Empati Hataları
 • En Önemli Duyguları Tanıma Ve Etkin Yönetebilme Becerisi
 • Kişisel Nitelikler Kazanma, Yönetme, Negatifi Pozitife Yöneltme
 • Geliştirilmesi Gereken Davranışlar
 • Müzakerelerde Ve Karşılıklı Çatışmalarda Kullanılması Gereken Teknikler
 • Bireysel Bakım Ve İmajın Diplomatik Davranışlar İçindeki Yeri Ve Önemi
 • Etkin Konuşma Ve Etkin Dinleme Becerileri
 • Mesajların Etkin İletilmesi
 • Öncelik Sıralaması
 • Kullanılmaması Gereken Sözcükler, Cümleler

Finansal Yönetim Sistemi:

 • Finansal Bilgi Sistemi
 • Finans Yönetimi
 • Finansal Karar Alma
 • Finansal Tabloları ve Raporları Okuma
 • Maliyet ve Kar Analizi
 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama
 • Nakit Yönetimi
 • Alacak- Borç Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Yatırım Yönetimi
 • Sermaye Yönetimi

Profesyonel İşletme Yöneticiliği Programı