Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi

Stratejik Planlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Eğitimi
Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız.

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimin amacı katılımcıların süreç yönetimi bilincini kazanarak yönetim süreçleri konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

  • Süreç Yönetimi Kavramı ve Amacı
  • Süreç Tespit Yöntemleri
  • İç ve Dış Süreç Hedefleri
  • Süreç Performans Göstergeleri
  • Süreç Temel Dokümantasyonları
  • Süreç Başarı Faktörleri
  • Süreç İyileştirme Planı ve Uygulanması
  • Süreç Kaynak Planlaması ve Uygulanması

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi