Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi
Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri

Destek ve Hizmet için buradayız

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri

Eğitimin amacı yöneticilere hedeflerine ulaşmada izlemesi gereken stratejilerin ve mükemmel bir lider olmak için gerekli becerilerin kazandırılmasıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Yönetimin Temel Fonksiyonları
 • Yöneticilik Ve Liderlik
 • Yönetici Lider Farkı
 • Kişisel Vizyon Ve Misyon Oluşturma
 • Hedef Ve Strateji Belirleme
 • Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Tespiti
 • Lider Yöneticinin Bilmesi Gerekenler
 • İnsanı Algılama
 • Paradigmalar
 • Algı Kontrolü
 • İletişim Engelleri
 • İletişimi Zorlaştıran Ve Kolaylaştıran Faktörler
 • İmaj, Karizma
 • Biz Bilinci
 • İş Etiği İlkeleri
 • Liderin Davranış Yöntemleri
 • Öğrenmeye Açıklık
 • Farklı Liderlik Yaklaşımlarını Kavramak
 • Yaratıcı İmgeleme
 • Liderliğin Başarı Stratejileri

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri