Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri
Verimli Toplantı Yönetimi

Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi

Bu eğitimde şirketlerde kurumsallaşma ve kurumsal kimlik oluşturma yolunda gerekli olan tüm bilgiler katılımcılara aktarılır.

Eğitimin İçeriği

 • Şirketin Temel Amaçlarının Belirlenmesi,
 • Hedef, Vizyon ve Misyonun Tanımlanması
 • İş Yönetiminin Yönerge ve Yönetmeliklerinin Hazırlanması
 • Kurum Yapısının ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 • Kurumsal İmaj ve Firmalarda Saygınlık
 • Firmalarda Kurumsal Yapılanma ve Kurumsal Kimlik
 • Kurumsal Kimliği Oluşturma Aşamaları
 • Kurumsallaşma Amaçlarının Belirlenmesi
 • Kurumsallaşmanın Mali Boyutu
 • Kurumsallaşmanın Hedef Pazarlar Ve Müşteri Boyutu
 • Kurumsallaşmanın Süreç Boyutu
 • Kurumsallaşmanın Bilişim Boyutu
 • Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik, Pazarlama İletişimi Ve Halka İlişkiler
 • Kurumsallaşma Ve İnsan Kaynakları

Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi