Verimli Toplantı Yönetimi

Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi
Yalın Yönetim Eğitimi

Verimli Toplantı Yönetimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Verimli Toplantı Yönetimi

Bu eğitimde amaçlanan toplantı verimliliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerle başa çıkarak verimliliği artıracak stratejilerin katılımcılarla paylaşılmasıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Toplantının Tanımı
 • Toplantıların Vazgeçilmezliği
 • Toplantı Yapmanın 4 Ana İşlevi
 • İş Toplantılarının Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Toplantı Yönetiminin Özellikleri
 • Toplantılarda Yapılmaması Gerekenler
 • Toplantılarda Gösterilmesi Gereken Tavır ve Yaklaşımlar
 • Toplantılarda Katılımcıların ve Liderlerin Görevleri
 • Toplantı İçin Gündem Belirleme
 • Toplantılarda Açış ve Yürütme
 • Toplantılarda Tartışma Yönetimi
 • Toplantıda Sonuçlandırma Adımları
 • Özetleme ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması

Verimli Toplantı Yönetimi