Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi

Yöneticiler için Temel Hukuk Yönetimi
Yönetimde Akort Yapma Teknikleri

Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi

Bu eğitimde katılımcıların liderlik yolunda kritik önemi olan beceri ve donanımlara sahip olmaları hedeflenir.

Eğitimin İçeriği

Yönetici Olarak Rolünüz:

 • Etkili yönetim için gerekli kalite unsurlarının ve becerilerin tanımlanması
 • Yönetici olarak rolünüzü ve sorumluluklarınız
 • Organizasyon kültürü
 • Çalışan birinden yöneten birine dönüşme süreci
 • Farklı insanlar ve jenerasyonlarla çalışmayı öğrenmek

 

Etkili İletişim:

 • Gerçekten etkili iletişimin ne olduğunu anlamak
 • İletişim süreçlerini anlamak
 • Yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açabilecek iletişim bariyerlerini tanımak
 • Yüz yüze iletişimin önemi ve kritik unsurları
 • Yönetici olarak iletişiminizde çıkabilecek sorunlar ve kritik başarı faktörleri
 • İletişim hedefleriniz ile doğru iletişim metotlarının uyumlu hale getirilmesi
 • Sanal iletişimde karşılaşılabilecek zorluklar ve pratik uygulamalar

 

Durumsal Liderliği Kavramak: Diğerlerini Etkileme Sanatı:

 • İnsanları geliştirme, farklılıkları değerlendirme ve dürüst iletişimi teşvik etme yöntemleri
 • Çalışanların bağlılığını sağlamak için kendi liderlik stilini geliştirmek
 • Liderlik stilini görev ve ihtiyaçlarla uyumlu hale getirebilmek

 

Motivasyonu Yüksek Tutmak:

 • Motivasyonun tanımlanması ve motivasyon oluşturmadaki kişisel rol
 • Motivasyon bozukluğu ve atıl çalışmanın maliyeti
 • Motivasyonel sürecin önemli unsurları
 • Motivasyonel ortam inşa etmek için kendi pratiğini geliştirmek

 

Büyüme ve Gelişme İçin Delegasyon:

 • Farklı delegasyon türlerini anlamak
 • Delegasyonun faydaları ve zorlukları
 • Delegasyonun getirdiği konfor alanını tanımak
 • Etkili bir delegasyon konuşması nasıl yapılır?

 

Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi