Dış Ticaret

Pazarlama Danışmanlığı
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Dış Ticaret

Destek ve hizmet için buradayız

Dış Ticaret

Dış ticaretin temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ihracat, ithalat ve transit ticaret olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamaların hepsinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Danışmanlık İçeriği

İhracat Dış Ticaret Danışmanlığı:

– Akreditif

– Pazar Araştırması

– Devlet Destekleri

– Ürün Araştırması

– Dahilde İşleme İzin Belgeleri

 

İthalat Dış Ticaret Danışmanlığı:

– Özel İzin Takipleri

– Akreditif

– Ürün Araştırması

– Vergi Planlama

– Lojistik Hizmetler

– Yatırım Teşvik Belgesi

– Hariçte İşleme İzin Belgeleri

– Kullanılmış Makine İzin Belgeleri

– Kontrol Belgesi İşlemleri

 

Transit Dış Ticaret Danışmanlığı:

– Ödeme Sistemleri Organizasyonu

– Belge Düzenleme Hizmetleri

– Lojistik Planlama

Dış Ticaret