Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bir kurslara kaydolmak için son şans

Zor Durumla – İnsanla Başa Çıkma Teknikleri İletişim Teknikleri ve İkna Eğitimi

Zor Durumla – İnsanla Başa Çıkma Teknikleri İletişim Teknikleri ve İkna Eğitimi Programı etkili konuşma uygulamaları ve ikna yöntemleri ile zor durumlarla baş etme becerilerin geliştirilmesini […]

Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi

Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Eğitimi Programın amacı toplantı ve çalıştay yöneticilerinin fasilitasyon yeteneklerini güçlendirmek ve değişim yönetimindeki etkinliklerini artırmaktır. Eğitimin İçeriği Değişim ve dirençle […]

Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve İletişim Becerileri Eğitimi

Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve İletişim Becerileri Eğitimi Bu eğitim katılımcılara etkili konuşma becerilerinin yanında iletişim becerilerinin de kazandırılmasını hedefler. Eğitimin İçeriği Kendini ve başkalarını tanıma […]

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Bu eğitim programında özellikle saha çalışması gerektiren işlerde alınması gereken güvenlik önlemleri ve kişilerin bilmesi gereken bütün ayrıntılar detaylıca anlatılır. […]

Takım İçi Koordinasyon ve Biz Bilinci Eğitimi

Takım İçi Koordinasyon ve Biz Bilinci Eğitimi Bu eğitimle hedeflenen çalışanların hem bireysel hem de kurumsal düzeyde takım içi koordinasyonlarının ve biz bilincinin geliştirilmesi ve bu […]

Sunum Teknikleri Eğitimi

Sunum Teknikleri Eğitimi Sunumlar eğitim ve iş hayatında oldukça önemlidir. Bu eğitim sayesinde etkin bir sunumun içerik ve tarz olarak nasıl hazırlanacağını öğrenir ve temel sunuş […]

Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi

Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi Çalışanlar günümüzde iş hayatlarında çok fazla strese maruz kalmaktadır. Bu stres öncelikle kişilerin ve kurumların başarısını negatif yönde etkilemekte sonrasında ise […]

Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi Eğitimi

Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi Eğitimi Bu eğitim günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek yöntemler sayesinde yöneticilerin ve çalışanların zamanı daha verimli kullanarak iş yoğunluğundan ve stresten kurtulmalarını amaçlar. […]

Resmi Yazışmada Uygulanacak Esas ve Usullerle İlgili Tanımlar

Resmi Yazışmada Uygulanacak Esas ve Usullerle İlgili Tanımlar Bu eğitimde kurumsal yazışmalarda dikkat edilmesi gereken önemli detaylar öğretilir. Eğitimin İçeriği Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenlik: Nüsha […]

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları Bu eğitimin amacı kamusal ve sosyal hayatta uygulanması gereken protokol kurallarını doğru bir şekilde hayata geçirme konusunda yardımcı olmaktır. Eğitimin İçeriği […]

Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi Eğitimin amacı katılımcıları problem çözme yöntemleri konusunda bilgilendirmek, problemler karşısında oluşturulacak stratejileri öğretmek ve yaratıcı çözüm oluşturma yeteneklerini geliştirmektir. […]

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi Eğitimin amacı işletmeler için her geçen gün daha önemli bir hale gelen müzakerelerde etkin ve verimli görev alabilecek personelin yetiştirilmesi, müzakere becerilerinin geliştirilmesi, […]

Kobetsu Kaizen

Kobetsu Kaizen Kobetsu Kaizen’in kelime anlamı “Odaklanmış İyileştirme Çalışması”dır. Kobetsu Kaizenler takım çalışması ürünü olan iyileştirme faaliyetleridir. Takım içinden seçilen bir kişi konuyla ilgili bilgi verilmek […]

Kişisel Performans Ve Zaman Yönetimi

Kişisel Performans Ve Zaman Yönetimi Günümüzde zamanın akıllıca planlanması ve verimli kullanılması her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Bu eğitim zamanın nasıl etkin ve verimli […]

Kişisel İmaj ve Marka Yönetimi Eğitimi

Kişisel İmaj ve Marka Yönetimi Eğitimi Bu eğitim ile katılımcılara kişisel imaj konusunda gerekli bilinç kazandırılarak kişinin iş hayatındaki başarısının artırılması hedeflenir. Eğitimin İçeriği Kişisel İmaj […]