Bütçe Eğitimi

Bilanço Okuma Teknikleri
Finans ve Muhasebe Eğitim ve Seminer Konuları

Bütçe Eğitimi

Bir kursa kaydolmak için son şans.

Bütçe Eğitimi

Bu eğitimde amaçlanan organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin belirlenmesidir.

Eğitimin İçeriği

 • Bütçelerin Düzenlenmesi
 • Bütçelerin  Düzenlenmesinden  Sorumlu  Olanlar
 • Bütçe Döneminin Uzunluğunun Belirlenmesi
 • Bütçelerin  Düzenlenmesinde  Yararlanılan  Teknikler
 • Bütçeleme  Sürecinin Aşamaları
 • Amacın  Kararlaştırılması
 • Ayrıntılı  Bütçelerin  Düzenlenmesi
 • Bütçe Tasarısının Düzeltilmesi
 • Bütçe  Tasarısının Onaya Sunulması
 • Çeşitli Kısım Bütçeleri (bölüm veya işlevsel bütçeler) ve Bunlardan Genel Bütçenin Düzenlenmesi
 • Satış Bütçesi
 • Üretim Bütçesi
 • Üretilecek  Mamül  Miktarının  Hesaplanması
 • Direkt  İlk  Madde  ve  Malzeme  Miktar  Bütçesi
 • Direkt  İlk  Madde  ve  Malzeme  Satın Alma  Bütçesi
 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Stok Bütçesi
 • Üretimde Kullanılan Direkt İlk Madde ve Malzeme  Maliyet Bütçesi
 • Direkt  İşçilik  Bütçesi
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Genel  Üretim  Giderlerinin  Değişken  Ve Sabit  Kısımlarının  Ayrımında  Kullanılan  Yöntemler
 • Üretim Maliyeti  Bütçesi
 • Mamül Stok Bütçesi
 • Satılan Mamül Maliyeti  Bütçesi
 • Araştırma Geliştirme Giderleri Bütçesi
 • Pazarlama Satış ve  Dağıtım Giderleri  Bütçesi
 • Genel Yönetim Giderleri  Bütçesi
 • Diğer  Olağan Gider  ve Gelirler  Bütçesi
 • Finansman Giderleri Bütçesi
 • Proforma  Gelir  Tablosu
 • Yatırım Bütçesi
 • Nakit Bütçesi
 • Proforma Bilanço
 • Bölüm Bütçeleri

Bütçe Eğitimi