Kobi Danışmanlığı Eğitimi

Finansal Strateji Oyunları
Kriz Dönemlerinde Finansal ve Risk Yönetimi

Kobi Danışmanlığı Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Kobi Danışmanlığı Eğitimi

Eğitimin İçeriği

 • Yönetim Bilimi
 • İşletme Yönetimi (Temel işletme kavramları, işletme stratejileri, yönetim organizasyonu, işletme faaliyetleri, örgütlenme, planlama, stratejik yönetim, işletme analizi vb.)
 • Finansal Yönetim (Finansal yönetim kavramları, bütçe, finansal tablolar, finansal planlama, finansal oranlar, sermaye yönetimi, vadeli işlemler, finansal ve ekonomik analiz, sermaye yönetimi, yönetim muhasebesi vb.)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (İnsan kaynakları yönetimi kavramları, istihdam ve çalışma yönetimi, ücret, eğitim, motivasyon, performans yönetimi, vb.)
 • Üretim Yönetimi (Üretim yönetimi kavramları, üretim maliyeti, süreç yönetimi, ürün geliştirme, stok yönetimi, kalite yönetimi, lojistik ve tedarik yönetimi vb.)
 • Teknoloji Analizi ve Teknoloji Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi (Pazarlama stratejileri, satış, fiyat, dağıtım, tutundurma, müşteri memnuniyeti, mağazacılık, pazarlama araştırması yöntemleri/teknikleri),
 • Ekonomik Analiz
 • Yatırım Analizi
 • Sektör Analizi
 • Örgütsel Davranış
 • Anket Uygulama ve Analiz Yöntemleri, Örnekleme Yöntemleri
 • Hukuk (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku vb.)
 • Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri
 • Ar-Ge ve Yenilikçilik
 • Proje Yönetimi (Proje yönetimi teknikleri ve ilkeleri, risk yönetimi/proje risk yönetimi vb.)
 • KOBİ Politikaları
 • Devlet Teşvik ve Destekleri
 • Garanti ve Kefalet Sistemleri
 • Ulusal ve Uluslararası Fonlar ile Fonların Kullanımı
 • Enerji Verimliliği Mevzuatı

Kobi Danışmanlığı Eğitimi