Satışta Müzakere Eğitimi

Satış ve Pazarlama Eğitimi
Kamu İhale Kanunu – Devlet İhale Kanunu

Satışta Müzakere Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Satışta Müzakere Eğitimi

Bu eğitimde amaçlanan müşteriyi tanıma ve müşterinin beklentilerini doğru tahmin etme yeteneğini kazandırarak etkili satış yapma ve müşteriyi ikna etme becerilerinin geliştirilmesidir.

Eğitimin İçeriği

 • Pazarlama ve Satış Kavramları
 • Satıcının Görevleri
 • Satış Sürecinde Müşteri Merkezli Yaklaşım
 • Müşterinin Beklentilerini Doğru Olarak Anlamak
 • Satışta İletişim
 • Müşteriyi dinlemek
 • Müşteriyi Doğru Anlamak
 • Müşteriye doğru mesajı vermek
 • Rakipleri Tanımak
 • Satış Yöntemleri
 • Satışçının Profesyonel İmajı
 • Satış Süreci
 • Randevu, Tanışma, Analiz
 • Soru Sormak
 • Sunum/Teklif Yapmak
 • Satışı Kapatma ve Takip
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • İkna kavramı ve ikna etme yöntemleri
 • İkna ve Psikolojisi
 • İş Hayatında İkna
 • Özel Hayatta İkna
 • Satışta İkna
 • Müşteri Üstünde Etki Yaratmak
 • Etkileme Yönetimi Teknikleri

Satışta Müzakere Eğitimi