Raporlama Eğitimi

AB Hibeleri Yerel Yönetimler Proje Hazırlama ve Yöntemi

Raporlama Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Raporlama Eğitimi

Eğitimin amacı katılımcılara etkin raporlama tekniklerinin aktarılarak bilgi ve becerilerinin bu alanda geliştirilmesidir.

Eğitimin İçeriği

 • Raporlama
 • Raporlama yapmanın amaçları
 • Rapor hazırlamada göz önünde bulundurulması gereken faktörler
 • Başarılı bir raporun özellikleri
 • Rapor çeşitleri
 • Rapor yazma teknikleri
 • Raporlama için bilgi toplama ve bilgilerin organizasyonu
 • Raporlamaya hazırlık çalışmaları
 • Raporun taslağının oluşturulması
 • Rapor verilerini düzenleme ve raporun sunumu
 • Raporlamanın etkinliğini arttırma yöntemleri
 • Raporlama problemleri
 • Raporlamada yapılan hatalar

Raporlama Eğitimi