İnsanları Tanıma Sanatı

İletişim ve Motivasyon Eğitimi
İş Geliştirme Eğitimi

İnsanları Tanıma Sanatı

Destek ve Hizmet için buradayız

İnsanları Tanıma Sanatı

Hayatta bazen yeni tanıştığımız insanlarla aynı frekansta olmadığımızı fark eder ve kalitesiz bir iletişim yaşarız. Bunun sebebi kişilerin olayları algılama kanallarının bizimkinden arklı olmasıdır. Bu eğitim sayesinde kişiler tüm algı kanallarını iyi bir şekilde kullanmayı öğrenir, kişilik türlerini tanır ve olayları diğer kişilerin gözünden görebilme yeteneği kazanır.

Eğitimin İçeriği

İnsan Kişilikleri:

 • Kişilik Türleri
 • Güçlü, kararlı kişilerin özellikleri
 • Popüler, neşeli kişilerin özellikleri
 • Barışçıl, sevecen kişilerin özellikleri
 • Tertipli, düzenli kişilerin özellikleri
 • Farklı kişiliklerin birbirleriyle uyumu
 • Farklı kişiliklerin birbiriyle çatışmaları
 • Her tür insanla uyum ve ahenk sağlamanın yolları
 • Kişilik türlerini bilmenin liderlik becerilerine etkisi

 

Temsil Sistemleri:

 • Görsel, İşitsel ve Dokunsal İnsanların Özellikleri
 • Temsil Sistemlerine göre Öğrenme Biçimleri
 • Görseller neden hayalcidir?
 • Dokunsallar neden gerçekçidir?
 • İşitseller olaylara niçin eleştirel bakar?
 • Göz Erişim İpuçları
 • Walt Disney Modeli
 • Temsil Sistemlerine göre Motivasyon Türleri
 • Temsil Sistemlerine göre Öğrenme Biçimleri
 • Temsil Sistemleri ile Etkili ve Doğru Karar Alma Teknikleri

İnsanları Tanıma Sanatı