Eğiticinin Eğitimi

Duygusal Zeka İle Liderlik ve Ekip Yönetimi
Etkili Konuşma ve İkna Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Destek ve Hizmet için buradayız

Eğiticinin Eğitimi

Eğitimin amacı katılımcıların eğitmenlik ile ilgili yetkinliklerinin geliştirmek ve eğitimcilik becerilerini daha verimli ve etkin bir biçimde kullanmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

Eğitim Yönetimi:

 • Profesyonel Eğitim Yönetimi
 • Başarılı Eğitim Yöntemleri
 • Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama
 • Eğitimde Zaman Yönetimi
 • Eğitim Yapısına Uygun Ortam Düzenlenmesi
 • Eğitimde Oturma Düzeni
 • Eğitim Materyallerini Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulamaları

 

Eğitimcinin Temel Özellikleri:

 • Eğiticinin Rolü
 • Etkin Bede Dili Kullanımı
 • Etkin İletişim Becerileri
 • İlgiyi Canlı Tutma
 • Özgüven
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması:

 • Etkin Sunum Becerileri
 • Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Kitapçık Hazırlama
 • Test ve Egzersizlerin Uygulanması

 

Eğiticinin Eğitimi